Tot orașul vorbește

Capodoperă a titanului cinematografiei mondiale, John Huston, care surprinde nu atât prin subiect și implicațiile sale, mai mult decât actuale și astăzi, și anume limitele pătrunderii mass-media în intimitatea omului, cât prin inedita combinație între momente de umor de calitate, acțiune tensionată și răsturnări de situație care derutează și incită spectatorul.

Merită menționate coordonarea precisă și impresionantul montaj al masei de figuranți. Totodată se remarcă și fina analiză a diferitelor tipologii de caractere văzute prin prisma ocupației personajelor(polițiștii, ziariștii, gangsterul, funcționarul mărunt și umil, șeful serviciului personalului, riguros și meticulos, președintele companiei, cu obisnuita-i prețiozitate și importanță).

Regal artistic în dublu  rol al marelui actor american de origine română Edward G. Robinson, Făcând odată în plus dovada inepuizabilelor sale resurse creatoare.

Pute-ți să-l includeți în programul dumneavoastră cu toată încrederea.