Pe când eram o operă de artă de Eric-Emmanuel Schmitt

17.11.2020                     

        Unul dintre vârfurile literaturii mondiale contemporane, scriitorul și filozoful francez Eric-Emmanuel Schmitt, ne încântă din nou cu o carte inedită, o satiră originală condamnând subtil dar pătrunzător modul de viață și valorile false, putrede ale societății din zilele noastre.

        Apărut în anul 2002 romanul se remarcă prin subiectul ingenios, prin desfășurarea imprevizibilă a tramei, cu multe răsturnări de situație, și prin finalul pozitiv, realist, vrând să inducă ideea că în pofida absurdului, amoralității și hedonismului în care trăim, ființa umană își păstrează verticalitatea și demnitatea specifice spiritelor libere și independente.

        Nedezmințindu-și stilul elevat și îngrijit, povestind cu har și talent în cuvinte simple dar pline de subînțelesuri adânci cu valoare universală, aflăm despre avatarurile unui tânăr transformat într-o operă de artă celebră, care însă respinge faima și notorietatea dobândite ca simplu obiect, dorindu-și o viață tributară propriei conștiințe de sine și salvat prin puterea miraculoasă și tămăduitoare a dragostei.

        Desigur tema nu este nouă, aceea de a-ți vinde sufletul pentru a obține eternitatea nemuririi, și a fost interpretată literar sub o multitudine de forme care i-au adus de multe ori celebritatea, dar maniera și modul total neașteptate în care este redată aici surprinde plăcut prin deplina și extrem de bogata fantezie creatoare a autorului.

        Ca mai toate cărțile lui Schmitt și lucrarea de față se citește ușor, este captivantă și are darul prețios de a îmbina armonios literatura cu filozofia trecând prin meandrele ușor melancolice ale dragostei. El reușește să rămână mereu proaspăt și să mențină viu și nealterat interesul cititorilor.

        Recomandabil visătorilor și romanticilor care nu și-au pierdut încrederea în frumusețea și adevărul lumii.